Thanh toán & giao hàng


1e2d7fda1120f47ead31Với nhóm các nhà thiết kế Hùng Việt Phát, chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ các bản vẽ và thông số kỹ thuật cho các nhà máy. Hùng Việt Phát tiếp tục sản xuất từ đầu đến cuối. 

Hùng Việt Phát hiểu quy trình sản xuất và thực hiện các hệ thống Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cho phép khách hàng yên tâm với kiến thức rằng họ sẽ nhận được các sản phẩm mà họ đã trả tiền.

Chúng tôi có quy trình Kiểm soát chất lượng 3 bước trong đó chúng tôi kiểm tra các sản phẩm ở 3 giai đoạn sản xuất khác nhau để đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn được đáp ứng trong mọi khía cạnh của sản xuất. Sản phẩm được kiểm tra 100% trước khi đóng gói.

With Hung Viet Phat group of Cad designers we are able to provide full sets of drawings and Technical specifications for the factories. Hung Viet Phat follows up the production from the start to finish.

e326ddcbb331566f0f20

Hung Viet Phat understands the manufacturing process and implements strict Quality Control systems allowing customers to rest easy in the knowledge that they will get the products that they paid for.

a7e70b67409da5c3fc8c

We have a 3 step Quality Control process where we check the products at 3 different stages of production ensuring all standards are met in every aspect of production. Products are 100% inspected before packaging.

logo__nho_edited1

Copyright © 2007 - 2019 Hungvietphat. All rights reserved.